JAPAN-AMERICA SOCIETY OF WASHINGTON, INC. 202-833-2210 info@jaswdc.org

JASWDC September 11, 2022

Mga nais ipahayag (mula sa kaibuturan ng damdamin. ) Weekend, Nais ko lang sabihin ang mga bagay na